Informace

Slevy

Nové produkty

Výrobci

Reklamace a odstoupení od smlouvy

Zrušení objednávky ze strany zákazníka.

Objednávka vzniká ve chvíli, kdy zákazník odešle objednávku kliknutím na ikonu "odeslat objednávku".
Zákazník má právo stornovat objednávku z našeho obchodu bez udání důvodu kdykoliv před doručením potvrzujícího e-mailu, nebo telefonickém potvrzení od prodávajícího se sdělením, že se objednávka vyřizuje.

V případě stornování potvrzené objednávky je zákazník povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.

Prodávající může uplatnit právo na úhradu škody zejména v případě nákupu "na objednávku", které bylo nutné např. speciálně na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava, výroba zakázkového zboží a podobně.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího.

Prodejce si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

Zboží v našem obchodě www.drogerietophit.cz se již nevyrábí nebo nedodává.
V případě, že tato situace nastane, budeme Vás kontaktovat emailem nebo telefonicky kde se s Vámi domluvíme na dalším postupu (náhrada za objednané zboží jiným zbožím, zrušení objednávky a podobně). V případě, že zboží nelze nahradit, bude z objednávky zrušeno.

Dále také v případě objednávky s platbou převodem a neuhrazení platby za ni do 5ti pracovních dnů od jejího vytvoření, bude tato považována za zrušenou ze strany zákazníka automaticky.


Odstoupení od smlouvy, vrácení zboží.

Vrácení zboží zákazníkem je možné v souladu se zákonem 367/2000Sb, jako spotřebitel máte možnost od smlouvy uzavřené na dálku odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Při objednání zboží vyrobeného přímo podle přání zákazníka není odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka možné. Vyjádření prodejce, zda bude žádosti o vrácení zboží vyhověno a zda jsou splněny všechny následně uvedené podmínky, bude zákazníkovi oznámeno do 10 dnů od data doručení vraceného zboží na adresu prodejce: Jan Kaipr, Frindova 35, 407 46 Krásná Lípa, (nezasílejte zboží na dobírku, takto zaslanou zásilku prodejce nepřijímá!). Do popisu prosím uveďte, že zboží vracíte v zákonné lhůtě 14 dnů. Důvod vracení zboží není nutné uvádět, ale pokud ho uvedete, budeme rádi. V případě přijetí vraceného zboží zpět, a dále, že bude vráceno v pořádku, zjevně nepoužívané, ani částečně nespotřebované a nepoškozené (viz níže), bude zákazníkovi v souladu se zákonem vyplacena do 30ti dnů částka za vrácené zboží, včetně poštovného (nejlevnějšího možného dopravného - možnost je domluvit prostřednictvím prodejce např. přes Zásilkovnu.cz).

Aby zboží bylo přijato zpět, musí být splněny tyto podmínky:

Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originál obalů.
Se zbožím musí být zaslána kopie faktury.
Zboží, ani obal zboží, nesmí být jakkoliv poškozen.
Zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání.

Ochrana osobních údajů na stránkách www.drogerietophit.cz

Vaše data poskytnutá při vyplnění objednávky/registraci na stránkách www.drogerietophit.cz nebudou poskytnuty žádnému třetímu subjektu. Výjimku tvoří jen spediční firma, které budou poskytnuty pouze potřebné údaje pro doručení zásilky.

Závěrečná ustanovení obchodu www.drogerietophit.cz.
Tyto obchodní podmínky internetového obchodu www.drogerietophit.cz jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem. V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice prodávajícího si prodávající vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Tato změna a její účinnost bude vyhlášena vhodným způsobem na internetových stránkách www.drogerietophit.cz.

Reklamační řád internetového obchodu.

Obecná pravidla obchodu www.drogerietophit.cz.

Zákazník je povinen prohlédnout zakoupené zboží při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu, je zákazník
povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zasílané zboží je pojištěno. Podepsáním přepravního listu
zákazníkem, zákazník souhlasí s jeho převzetím a stvrzuje, že zboží dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Případné mechanické poškození zboží v neporušeném obalu je nutné nahlásit do 3 dnů od převzetí zásilky. Pozdější reklamace nebude uznána z důvodu reklamačních podmínek přepravce.

Záruční doba pro zboží z www.drogerietophit.cz.

Na zboží z našich stránek www.drogerietophit.cz poskytujeme záruku 2 roky, dle obecně platných předpisů (občanský/obchodní zákoník). Reklamace nelze uplatnit na škody způsobené neodborným používáním, mechanickým poškozením či opotřebením v důsledku užívání. Lhůta (ze zákona 30ti denní) pro vyřízení reklamace se počítá ode dne, kdy od Vás reklamované zboží obdržíme.

Reklamace

Reklamované zboží spolu s kopií dokladu o koupi zboží musí zákazník dodat na místo uplatnění reklamace: Jan Kaipr, Frindova 35, 407 46 Krásná Lípa. Do popisu uveďte, že se jedná o reklamaci a důvod reklamace. Zákazník je odpovědný za přepravu zboží a případné škody při ní způsobené (doporučujeme zásilku pojistit). K přepravě reklamovaného zboží používejte výhradně originální obaly. Přesto i v případě poškození nese plnou odpovědnost kupující a na jeho náklady bude poškozené zboží zasláno zpět, jelikož reklamace na základě mechanického poškození není uznatelná. Dopravné v souvislosti s reklamovaným zbožím k prodávajícímu hradí zákazník. Po vyřízení reklamace bude zboží zákazníkovi zasláno zpět na náklady prodávajícího.

Faktura za zboží objednané na dobírku bude zaslána elektronicky po přijetí platby.
V případě, že si zákazník přeje tištěnou fakturu, na požádání ji zašleme.

Pro rychlou a bezproblémovou komunikaci doporučujeme kontaktovat prodávajícího e-mailem: reklamace@drogerietophit.cz, na který budeme do 24 hodin reagovat. Reklamaci se snažíme vyřešit v co možná nejkratším termínu, nikoliv až ve 30 denní zákonné lhůtě.

V případě, že jako spotřebitel nebudete spokojen s výsledkem vyřízení reklamace, máte možnost obrátit se na ČOI a zahájit mimosoudní řešení sporu. K takovému zahájení stačí vyplnit jednoduchý f o r m u l á ř na stránkách ČOI.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí českým právem. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této Smlouvě, platí příslušná ustanovení OZ, případně dalších předpisů platného práva České republiky.


Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této Smlouvy vzniknou, budou řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno k soudnímu jednání, či mimosoudnímu např. prostřednictvím ČOI (viz výš).

Jiří Kaipr
Štefánikova 475/3
407 46 Krásná Lípa
IČO: 46796711
Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Rumburk